پاييزان

عناوین مطالب وبلاگ p-a-e-e-z-a-n

یازدهمین سالگرد تولد پاییزان :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
اینگونه نگاه کنید ... :: پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠
قیمت هر انسان :: سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩
امید... :: یکشنبه ٧ آذر ۱۳۸٩
تولد ٧ سالگی... :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩
آرامش سنگ یا برگ :: شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٩
چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩
دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸
جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸ :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
توانایی... انتقاد :: یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸
یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸
خدا نگهدار...برای مدتی...شاید... نمی دونم کی برگردم و چی بشه!!! :: چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸
تولد ۶ سالگی :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸
من... همین می مانم ! :: شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸
شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸ :: شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸
پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸
سعادت و خوشبختی :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۸
چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸
تولدی دوباره ...07.08.09 :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸
آزمایش جالب... :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸
جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۸ :: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۸
چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸۸
نلسون ماندلا :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧
گذشته-حال-آینده :: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٧
سپندار مذگان :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٧
هفت پند اشو زرتشت :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧ :: شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧
شب یلداتون مبارک :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧
وینستون چرچیل :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧
دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٧
شنبه ٩ آذر ۱۳۸٧ :: شنبه ٩ آذر ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧
یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٧
ادیسون میگه ... :: جمعه ۳ آبان ۱۳۸٧
دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧
پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧
چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧ :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧
تولد ۵ سالگی پاییزان...تولدت مبارک! :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٧
طبیعت من :: جمعه ٥ مهر ۱۳۸٧
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧
شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧ :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧
بدون شرح ؟!!! :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٧
شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧ :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧
میکل آنژ :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧
بگویید دوست کجاست؟؟؟ :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٧
دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
امید :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٧
پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٧
جمعه ٤ امرداد ۱۳۸٧ :: جمعه ٤ امرداد ۱۳۸٧
یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٧
عشق پاک :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٧
قمار زندگی ... :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٧
پیروزی :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٧
پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧
پند... :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٧
پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٧
پند... :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧
می دونی؟ :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳۸٧
یکشنبه ٢ تیر ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٧
دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧
چرا دل همه آدما میشکنه ؟ :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧
خانه ی دوست :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧
مراقب باشیم... :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٧
کاش ... :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٧
تعهد... :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٧
پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
زندگی :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٧
زندگی :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
زندگی :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
خوش باور... :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
شجاعت :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
عادت :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
گفتگوی خدا با گنجشک :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
سکوت :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
ای خدای ناقلا... :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧
زنجیر عشق :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧
یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٧
عشق و باور :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٧
پازل :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧
زندگی زیباست اگر... :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧
ضرب المثل ایتالیایی :: چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٧
پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳۸٧
سال نو مبارک :: جمعه ٢ فروردین ۱۳۸٧
دروغ آراسته ... حقیقت زشت :: یکشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٦
جمعه ٢٤ اسفند ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٤ اسفند ۱۳۸٦
نعمت خدا :: یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
چطور می‌خواهید بوى بد نفرت را براى تمام عمر در دل خود تحمل کنید؟ :: یکشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٦
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٦
یکشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٦
شکسپیر: :: دوشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٦
شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦ :: شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦
جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦ :: جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
افلاطون :: جمعه ٧ دی ۱۳۸٦
یلدا بر شما مبارک :: جمعه ۳٠ آذر ۱۳۸٦
جمعه ٢۳ آذر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢۳ آذر ۱۳۸٦
محبت :: پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦
خوشبختی :: پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۸٦
دوست... :: پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
يادمه يه نفر که خيلی دوستم مي داشت يه روزی بهم گفت... :: سه‌شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٦
پنجشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٦
آهای تو... :: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦
چهارشنبه ٩ آبان ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٩ آبان ۱۳۸٦
شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦ :: شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۸٦
دردناکترين روز زندگی من... :: یکشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٦
جمعه ٢٧ مهر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٧ مهر ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٦
جمعه ٢٠ مهر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٠ مهر ۱۳۸٦
جمعه ۱۳ مهر ۱۳۸٦ :: جمعه ۱۳ مهر ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦
چقدر زیبا میگه افلاطون :: جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦
يادم باشد :: چهارشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٦
دوشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٦
تفديم به داداش گلم :: سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦
يه داستان جالب :: چهارشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٦
اطمينان...اعتماد...توكل <----> اميد :: پنجشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٦
جمعه ۱٢ امرداد ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٢ امرداد ۱۳۸٦
يه ضرب المثل انگليسی می گه: :: جمعه ٥ امرداد ۱۳۸٦
دوشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٦
جمعه ٢٢ تیر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٢ تیر ۱۳۸٦
شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦ :: جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦
چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦
یک ضرب المثل آلمانی :: چهارشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٦
یک ضرب المثل مالایا یی :: چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۸٦ :: جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۸٦
دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦
تنهاترين ها :: سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦
دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٦
جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٥
شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٥ :: شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٥
بازنده :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٥
یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥
Happy Valentines Day :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٥
بخند!!! :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥
جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۸٥ :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۸٥
اميد :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٥
می دونی؟؟؟ :: یکشنبه ۳ دی ۱۳۸٥
پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٥
دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٥
نميدونم چرا... :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٥
مدتيه شديدا دلم گرفته ... يكم الان دگرگونم واسه همينه كه اينجا اينو مينويسم ... :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٥
بياموز :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳۸٥
يه ضرب المثل چینی میـگه : :: شنبه ٤ آذر ۱۳۸٥
تله موش :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٥
زندگی :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳۸٥
يک ضرب المثل فنلاندی :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳۸٥
درك :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٥
دروغ :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳۸٥
يه مطلب جالب و آموزنده :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸٥
دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٥
جمعه ۱٧ شهریور ۱۳۸٥ :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳۸٥
دوشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٥
تخته سنگ :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٥
تمركز :: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٥
یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٥
شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
تقديم به داداشم :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٥
شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥
سيزده بدر ۱۳۸۵ :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٥
Happy Norooz :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٤
دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٤
شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٤ :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٤
جمعه ٥ اسفند ۱۳۸٤ :: جمعه ٥ اسفند ۱۳۸٤
چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٤
NO COMMENT :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳۸٤
Happy new Year 2006 :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٤
"تهمت" :: شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٤
چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤
شب يلدا :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤
دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٤
پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٤
جمعه ٢٠ آبان ۱۳۸٤ :: جمعه ٢٠ آبان ۱۳۸٤
دوشنبه ٩ آبان ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٩ آبان ۱۳۸٤
از نکته های کوچک داداشم :: شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٤
یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٤
شنبه ٢ مهر ۱۳۸٤ :: شنبه ٢ مهر ۱۳۸٤
شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٤
چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٤
یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٤
دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٤
جمعه ٢٧ خرداد ۱۳۸٤ :: جمعه ٢٧ خرداد ۱۳۸٤
پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٤
جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٤
نوروز ۱۳۸۴ :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۳
دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۳
جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۳ :: جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۳
یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۳
جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۳ :: جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۳
دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۳
دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۳
شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۳ :: شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۳
چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۳
به اميد ديداری دوباره...پاييز زيبا :: سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۳
فاصله ها!!! :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۳
پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۳
پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۳
چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۳
یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۳
پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۳
یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۳
سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۳
چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۳
دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۳
دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۳
جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۳ :: جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۳
سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۳
پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۳
دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۳
شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۳ :: شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۳
تولد يک سالگی :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۳
خاکستری :: سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۳
چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۳
نمیدام خدايا... :: یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۳
چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۳
معما!!! :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۳
دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۳
پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۳
سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۳
شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۳ :: شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۳
سه شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۸۳ ...تولدت مبارک :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۳
توجه توجه... :: یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۳
جمعه ٦ شهریور ۱۳۸۳ :: جمعه ٦ شهریور ۱۳۸۳
چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۳
دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۳
جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۳ :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۳
پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۳
یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۳
تشکری از سپهر عزيز :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۳
عشق راستين :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۳
انديشه ها :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۳
بخشش :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۳
نوشتن :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۳
انديشه ها :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۳
راه حلی برای مشکلات :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۳
یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۳
جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۳ :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۳
امتحانات...وای وای وای :: چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۳
ازِ B_A_R_A_N ِ عزيزم :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۳
شايد اگر هر روز تکرارش کنيم... به درد بخوره! :: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۳
دوستی و جدايی :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۳
ميزبان بی مهر :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۳
پاييزان ميخواد خودشو بيشتر بشناسه! :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۳
دوستتون دارم :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۳
رنگ عشق :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۳
عشق :: جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۳
"عظيم ترين قدرت روی زمين" :: جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۳
هيچ ميدونستيد که... :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸۳
حقيقت تلخه!؟ :: جمعه ٢۱ فروردین ۱۳۸۳
بچه ها يه سوال؟ :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۳
آئينه شکن :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۳
عيد هم که تمام شد!حالا ديگه چيکار کنيم؟ :: جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۳
حال و هوای نوروز :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۳
تبريک پيشاپيش سال نو :: جمعه ٢٩ اسفند ۱۳۸٢
چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٢
يک پند :: یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٢
چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٢
ابياتی به سپيدی زمستان :: جمعه ۱٥ اسفند ۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٢
سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٢
تولد يه کوچولو :: یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٢
چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٢
شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٢ :: شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٢
بخند :: جمعه ٢٤ بهمن ۱۳۸٢
یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٢
پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٢
حکمت عمر :: چهارشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٢
تسليت :: دوشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٢
سال نو ميلادی مبارک :: چهارشنبه ۳ دی ۱۳۸٢
شب يلدا...پاييزِ فصل پاييز :: دوشنبه ۱ دی ۱۳۸٢
زيباترين فصل سال :: دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٢
... :: پنجشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٢
بهترين هديه داداشم امير حسين که ميخوام همگی با هم تقسيمش کنيم :: دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٢
اگر... :: پنجشنبه ٦ آذر ۱۳۸٢
چهارشنبه ٥ آذر ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٥ آذر ۱۳۸٢
پنجشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٢
<خط هشتم برای زندگی> ...گابريل گارسيا مارکز :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٢
جمعه ۱٦ آبان ۱۳۸٢ :: جمعه ۱٦ آبان ۱۳۸٢
دوشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٢
سکوت :: دوشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٢
جمعه ٩ آبان ۱۳۸٢ :: جمعه ٩ آبان ۱۳۸٢
... :: چهارشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٢
مژده مژده :: سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٢
تحمل کن... :: سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٢
توجه: تقديم به خودم و کسانی که مثل خودمن! :: پنجشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٢
امان از دست... :: جمعه ۱۸ مهر ۱۳۸٢
آشنائی با پاييزان خانوم گل(چه از خودراضی) :: شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٢
خوش امديد دوستای خوبم :: پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٢[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
ايميل


لوگوی من
...
Be or Not to be!

دوستان


اميـــــــــــد
خان داداش
مامان کوچولو
شازده خانوم
زينب
ایــراندخت
آيدين
الـــــهه
شازده خانوم
بهداشتيــــا
رامین
مرجــــان
بامزی مرهبون
جوجو فينگيلی
سپهـــــــــــــر
پاييزخانوم
ياسي گلم
شیــــــــــــلا
پاييز سبـــــــــــــز
صفر خونســــــــــــرد
بی خواب در سیاتل
ابليــــــــس
دنیـــــــــــا
حميــــد
بامزی
بــــــارون عاطفــــــه
Word Computer Technology
علــــیرضا
علــــی
تـــاتــار
غریـــــبه
AC
اشک جدایـــــــی
S T A N L Y
طنين سكوت
نیوشا
هوای دیار
گل و خار
آزادگــــــــی
علاء الدين
نازی