پازل

 

 47b8da29b3127cceb7183761d8e700000026108AZNmrVm0bti

پازل دل یکی رو بهم ریختن هنر نیست

...

هر وقت با تیکه های شکسته ی دل یک نفر ،

 یک پازل جدید براش ساختی هنر کردی

.

.

.

/ 1 نظر / 7 بازدید

[گل][گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]