سال نو مبارک

 nowrooz.jpg
«سال 1387 خورشیدی برابر با سال 7030 میترایی آریایی، 3746 زرتشتی و 2567 شاهنشاهی است. اگرچه محمد 1387سال پیش هجرت کرد، ولی سرزمین آریایی من 5645 سال پیش از آن نوروز را جشن می گرفت؛ 2361 سال پیش از آن مردمان این دیار، خدای را ستایش می کردند و کوروش 1182 سال پیش از آن دوستی را در جهان گسترانید. پیشینه سرزمین من بسی بیشتر از 1387 سال است.»
...
/ 0 نظر / 10 بازدید