پند...

این شمایید که به مردم می آموزید که چگونه با شما رفتار کنند

                                                                                                         وین دایر

/ 4 نظر / 8 بازدید
سهیل

دقیقا مثل آیینه[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

[قهر]

سوگند

[قلب][گل][قلب][گل]

jassi

vala ma harkari kardim too kaleye in dokhmale naraft [شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][نیشخند][نیشخند][نیشخند][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][خنده][خنده][خنده][خنده][ماچ][ماچ][زبان][زبان]