امید...

 

زمانی که ناامید شدی به یادآور که

تاریکترین ساعت شب نزدیکترین لحظه به طلوع خورشیده

...

/ 5 نظر / 21 بازدید
سهیل

چقدر ساکت و آرام میآیی و می روی[گل][گل]

Jasi

{شلاثشد اشئهدث شبشقهد[گل][قلب][ماچ]

Jasi

hala tarjomash looool vaghean hamine afarin

Jasi

bache mooshe dige yavashaki miad kesy nabinadesh badam sari dar mire in kalake hamishegishe loooooooool

19

[گل]