مردی که کوه را از میان برداشت

 کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد!

...

/ 3 نظر / 10 بازدید
سهیل

آدمی به تلاش و پشتکار و همت و امید زنده است[گل][گل][گل][گل]

jassi

che kare sakhti kardeha[دست][دست][دست][دست][دست][دست][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][شیطان][شیطان][شیطان][گل][گل][گل]