من از روئیدن خار سر دیوار دانستم ...

 که ناکس کس نمی گردد بدین بالا نشینی ها !!!

...

/ 1 نظر / 7 بازدید
سهیل

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]