بیا مثل توب باشیم هرچه محکمتر زمین خوردیم بالاتر بریم

...

/ 3 نظر / 8 بازدید
alireza

barrrriiiiiiiiiiiiiikala

ـ-ـ-ـ حامد ـ-ـ-ـ

دمت گرم ديگه بابايی. ای همه زور زديم آدم بشين حالا تو می گی بيا توپ باش کی هی بخوری زمين هوا بری!!!!