نتیجه اراده ضعیف ، حرف است و نتیجه اراده قوی ، عمل!

...

/ 5 نظر / 9 بازدید
jassi

vaghean ba in upaet terekoondia[دست][ماچ][گل][قلب]

Fariba

!!! ايمان قوي داشته باشيد و بدانيد هر چه رخ ميدهد خواست خداوند است تصمیمات خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .(( پائولوکوئیلو ))

سهیل

مثل همیشه زیبا و عمیق [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

عجب!!!!!

فریاد زدن در مقابل بی عدالتی حرف نیست عمل است و سکوت سر سپردگی است