شجاعت

 

ترس یک واکنش است ولی شجاعت یک تصمیم!


وینستون چرچیل

/ 3 نظر / 14 بازدید

شفائی

مثل همیشه بهترین ها را انتخاب می کنی دستت درد نکند

ُسهیل

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]