تولد ۶ سالگی

 

 قلب پاییزان ... تولد ۶ سالگیت مبارک قلب

 

 

/ 5 نظر / 18 بازدید

عجب!!!!! اما مبارک بهر حال و دیگر خدا نگه دار......

سهیل

مبارک باشه تو[گل][گل][گل][گل][گل][گل]لد این پاییزان زیباااااااااا[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

hossein

شقایق کینه تو قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره آره کوتاه عمرش زیر رگبار آخه گل طاقت ترکش نداره دلیله موندنش تو قلبا اینه که خونش تو رگه این سرزمینه هزارون ساله که قصش تو عالم داره گل میکنه سینه به سینه شقایق کینه تو قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره آره کوتاه عمرش زیر رگبار آخه گل طاقت ترکش نداره نمیشه عطر صحرا رو بگیرن نمیشه موج دریا رو بگیرن از اونا که بشم عادت نکردن نمیشه شوق فردا رو بگیرن اگه دنیا مثله زندون لاله است اگه رو خاکه ما بارون لاله است اگه خون ابروی این دیاره شقایق خواهر همخون لاله است اگه خون ابروی این دیاره شقایق خواهر همخون لاله است

hossein

http://www.semital.com/g.htm?id=32662

مبارک...........