زمان مانند رودخانه‌ای است که نمی توانی قسمتی از آب آن را دو بار لمس کنی

 

چرا که آب جاری به جهت خلاف خود برنمی‌گردد ؛

پس...

 

 از هر لحظه زندگی لذت ببر!

 ...

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
شفائی

با سلام مثل همیشه خیلی با معنی است

ُسهیل

زندگي رسم خوشايندي است. زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ، پرشي دارد اندازه عشق. زندگي چيزي نيست ، كه لب طاقچه عادت از ياد من و تو برود. زندگي جذبه دستي است كه مي چيند. زندگي نوبر انجير سياه ، كه در دهان گس تابستان است. زندگي ، بعد درخت است به چشم حشره. زندگي تجربه شب پره در تاريكي است. زندگي حس غريبي است كه يك مرغ مهاجر دارد. زندگي سوت قطاري است كه در خواب پلي مي پيچد. زندگي ديدن يك باغچه از شيشه مسدود هواپيماست. خبر رفتن موشك به فضا، لمس تنهايي "ماه"، فكر بوييدن گل در كره اي ديگر. زندگي شستن يك بشقاب است. زندگي يافتن سكه دهشاهي در جوي خيابان است. زندگي "مجذور" آينه است. زندگي گل به "توان" ابديت، زندگي "ضرب" زمين در ضربان دل ما، زندگي "هندسه" ساده و يكسان نفسهاست.

jassi

[دست][دست][دست] vaghean harf nadare in neveshtehaye jalebo az koja miari to dokhtar [زبان][چشمک][نیشخند][دست][گل][گل][ماچ][قلب] karet harf nadare weiter so boosi