وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می شکند، یک زندگی به پایان می رسد.
وقتی تخم مرغ به وسیله نیرویی از داخل می شکند،
یک زندگی آغاز می شود.


تغییرات بزرگ همواره با نیروی درونی شروع می شود


...

/ 0 نظر / 13 بازدید