آنچنان زندگی کن گویی که فردا خواهی مرد ،

 آنچنان بیاموز گویی که تا ابد زنده خواهی ماند .

                                                                                                     ماهاتما گاندی

/ 1 نظر / 6 بازدید
jassi

آنچنان زندگی کن گویی که فردا خواهی مرد ، آنچنان بیاموز گویی که تا ابد زنده خواهی ماند [گل][گل][گل][هورا][قلب]