ما نمی توانیم دیروز را تغییر دهیم ولی می توانیم فردایمان را با امروز بسازیم

 

 

...

/ 3 نظر / 9 بازدید
شایان آغداشلو

اول سلام بعد کلام. آمد گویم دیروز غیر بازگشت است اما فردا شود و یاد دیروز کنیم پس دیروزی در کار است

سهیل

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

jassi

[دست][دست][دست][دست] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]