آزمایش جالب...

روزی دانشمندى آزمایش جالبى انجام داد.

 او یک آکواریوم ساخت و با قرار دادن یک دیوار شیشه‌اى در وسط آکواریوم آن ‌را به دو بخش تقسیم ‌کرد.


در یک بخش، ماهى بزرگى قرار داد و در بخش دیگر ماهى کوچکى که غذاى مورد علاقه ماهى بزرگتر بود..


ماهى کوچک، تنها غذاى ماهى بزرگ بود و دانشمند به او غذاى دیگرى نمى‌داد.


او براى شکار ماهى کوچک، بارها و بارها به سویش حمله برد ولى هر بار با دیوار نامرئی که وجود داشت برخورد مى‌کرد، همان دیوار شیشه‌اى که او را از غذاى مورد علاقه‌اش جدا مى‌کرد…


پس از مدتى، ماهى بزرگ ازحمله و یورش به ماهى کوچک دست برداشت. او باور کرده بود که رفتن به آن سوى آکواریوم و شکار ماهى کوچک، امرى محال و غیر ممکن است!

 
در پایان، دانشمند شیشه ی وسط آکواریوم را برداشت و راه ماهی بزرگ را باز گذاشت.. ولى دیگر هیچگاه ماهى بزرگ به ماهى کوچک حمله نکرد و به آن‌سوى آکواریوم نیز نرفت !!!

میدانید چـــــرا ؟

دیوار شیشه‌اى دیگر وجود نداشت، اما ماهى بزرگ در ذهنش دیوارى ساخته بود که از دیوار واقعى سخت‌تر و بلند‌تر مى‌نمود و

 

 آن دیوار، دیوار بلند باور خود بود !

 باوری از جنس محدودیت !

 باوری به وجود دیواری بلند و غیر قابل عبور !

 باوری از ناتوانی خویش !

...

/ 6 نظر / 10 بازدید
باران پاییز

سلام خوبی؟ تو یاهو که آف گذاشتم جواب ندادی... دیدم بعد از چند ماه آپ کردی خوشحال شدم. راستی شناختی؟! :ى

سهیل

[گل]سلام رسیدن به خیر،شروع دوباره ی خوبی بود با این مطلب زیبا[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

غلط به نظر میرسه این آزمایش، گذشته از مفهمومی که دیوار شیشهای برای ذهن ما آدمها داره.... ماهیها هم حافظه دراز مدت ندارند...مطمین باش ماهی کندهه بعد از حداکثر نیم ساعت ماهی کوچولو ها رو یه لقمه چپش کردن [تعجب]

عجب....!!!!! اما نه برای این مطلب...!!!

عجب....!!!!! اما نه برای این مطلب...!!!

الی

خیلی قشنگ بود.مرسی