نعمت خدا

خدایا به داده و نداده و گرفته ات شکر.

که داده ات نعمت است

نداد ه ات حکمت

و

گر فته ات امتحان !!!

/ 1 نظر / 12 بازدید

[قلب][ماچ][قلب][ماچ][قلب]