عشق مانند شن روان است.

اگر به آن چنگ بزنید از میان دستان شما خواهد لغزید .

به آرامی پیمانه ای از آن بردارید تا روح شما را لبریز کند .

همچنانکه شن در جستجوی پر کردن فضای خالی دستان شماست!

...

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
سهیل

واقعا زیبا بود ،لذت بردم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]