اگر خدا مرا جور دیگر میخواست ، جور دیگر می آفرید !

...

/ 4 نظر / 15 بازدید
عاطفه

سلام عزیزدلم.مثل همیشه زیبا و مفید.[گل]

شفائی

عاطفه عزیز انسان میتواند هر طوری که به خواهد خود را بسازد و این حق ذاتی هر انسانی است فقط پشتکار و هدف لازم دارد که میدونم تو بهترینش را داری با ابراز ارادت

عجب!!!!!

سهیل

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]