از اشتباه کردن نهراسید ، اما یک اشتباه را دو بار تکرار نکنید!

...

/ 3 نظر / 9 بازدید
سهیل

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

خان داییت

باشه [لبخند]

[گل][گل][گل]