پادشاهی درویشی را گفت:

 چیزی بگو که هنگام غم مرا شاد و هنگام شادی مرا غمگین کند.

درویش گفت:


"این نیز بگذرد ..."

 

 

 

/ 12 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
jassi

زندگی زیباست زشتی‌های آن تقصیر ماست.... در مسیرش هرچه نازیباست آن تدبیر ماست.... [ماچ][بغل][نیشخند][قلب][هورا][دست][گل]

سهیل

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]این جمله همیشه جلو چشمان منه[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

jassi

[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده] salam jingooli are in javabe komentet be man bood ke neveshte boodi ,,,,, boro too komntam bekhoon booss[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][گل][گل][گل][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][نیشخند][نیشخند][زبان][زبان][ماچ][ماچ][بغل][بغل][بغل][قلب][قلب][قلب][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][هورا]

jassi

valli khob [گل][گل][گل] "این نیز بگذرد ..."[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][نیشخند][قلب][ماچ]

jassi

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] salam jingooli khodet midooni ke daramet az avalam dashtam ta akharesham daram age gofti chi daram??[خنده][گل][خنده][هورا][شیطان][شیطان][شیطان][ماچ][ماچ][ماچ][زبان][قلب][قلب][چشمک][چشمک][نیشخند][بغل][بغل]

jassi

[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] jaryane kalepooka kheili bahal bood[چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][زبان][زبان][نیشخند][نیشخند][نیشخند][شیطان][شیطان]

jassi

[بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل]

jassi

ئخدفشظثقث عحثفشئ ذخیخ [زبان][چشمک][چشمک][چشمک][نیشخند][شیطان][قلب][ماچ]

jassi

[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده] hala tarjomeye paini montazere upetam bodo [شیطان][زبان][ماچ][قلب][چشمک][نیشخند][هورا][دست][گل]

jassi

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][نیشخند][نیشخند][زبان][قلب][ماچ][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][شیطان][زبان]